Netcom2019

May 6, 2019

آخرین اخبار شرکت Netcom2019

 

NETCOMیکی از بزرگترین رویدادهای این بخش در آمریکای لاتین است که آخرین نوآوری ها در شبکه های ارتباطی خصوصی را برای طیف گسترده ای از اهداف، از امنیت گرفته تا آموزش و سرگرمی به نمایش می گذارد.

NETCOMیک رویداد فنی و تجاری است که شرکت ها و متخصصانی را که با شبکه ها، مخابرات و سیستم ها کار می کنند گرد هم می آورد.

           

آخرین اخبار شرکت Netcom2019  0